تبلیغات
گروه شیمی دبیرستان دکتر شریعتی - نظریه تامسون

گروه شیمی دبیرستان دکتر شریعتی
 
شیمی،زندگی ما،آینده ی ما


- تعیین مختصات الكترون :
ژوزف جان تامسون Joseph John Thomson  دانشمند انگلیسی تبار با ارائه دو آزمایش كه به آزمایش های اول و دوم تامسون معروف هستند، توانست مقدار e/m یك الكترون اندازه گیری نماید. آزمایش های تامسون به شرح زیر است:
 
 
1- آزمایش اول تامسون:
نتیجه ای كه از آزمایش اول تامسون  بدست آمد، رابطه بین e/m را با داده های قابل اندازه گیری نشان می دهد.
 e/m = 2Q/ r2H2q
۲- آزمایش دوم تامسون:
لازم بود برای تأیید نتایج آزمایش اول آزمایش جدیدی طراحی گردد كه در صورت انطباق نتایج با هم قطعیت آن پذیرفته شود.
نتایج به دست آمده از آزمایشات تامسون عبارتند از:
۱. سرعت الكترون حدوداً ۰.۱ سرعت نور می باشد.
۲. مقدار e/m بدست آمده برای الكترون برابر است با  108*1.76 كولن بر گرم است، كه حدود ۲۰۰۰ برابر  e/m بدست آمده برای یون +H است.
 
تامسون با توجه به مطالب فوق به این نتیجه رسید كه اولا" نظریه دالتون مبنی بر تجزیه ناپذیر بودن اتم دیگر بایستی ترد گردد و ثانیاً جرم الكترون و بار آن بایستی بسیار بزرگتر از جرم و بار یون هیدروژن باشد. و بر این اساس مدل اتمی خود را كه اولین مدل اتمی نیز بود به شرح زیر مطرح ساخت:
 
- مدل اتمی تامسون:
 ۱- الکترون ها که ذاراتی با بار منفی هستند درون فضای کروی شکل ابر گونه ای با بار الکتریکی مثبت پراکنده اند.
۲- اتمها در مجموع خنثی هستند، بنابراین مقدار بار مثبت فضای كروی ابرگونه با مجموع بار الكترونها برابر است.
۳- این ابر كروی جرمی ندارد و جرم اتم به تعداد الكترونهای آن بستگی دارد.
۴- جرم زیاد اتم از وجود تعداد زیادی الكترون در آن ناشی می شود.
 
 
 
این مدل به مدل كیك كشمشی یا هندوانه ای تامسون معروف گردید.
طبقه بندی: شیمی سال دوم متوسطه، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 آذر 1390 توسط محمد مهدی خدادادپور
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ